AKALEM OCAKLARI

KURUMSAL

TARİHÇEMİZ

AKALEM ( AK SANCAK ) Osmanlı İmparatorluğu’nun 14’ ncü yüzyılda kuruluştan beri kullandıkları değişmez asıl SALTANAT SANCAĞI “AKALEM yada AK SANCAK” denilen beyaz renkli sancaktır. TARİHÇESİ ; Anadolu Selçuklu Sultanı tarafından beylik simgesi olarak Osman Bey’e gönderilmiştir. İmparatorluğun kuruluşu sırasında Osman Gazi zamanında 3 sancak,Yavuz devrinde 4 sancak, Kanuni devrinde 7 saltanat sancağı vardı. Tanzimat devrine kadarda saltanat bayraklarının sayısı 7 olarak kalmıştır. Padişahlar sefere çıkarken yapılan resmi geçitte Hükümdarın arkasında silahdar,çuhadar ve rikabdar ağalar,onların arkasında da sağında AKALEM-AK SANCAK’ı bizzat taşıyan Mehteran-ı Alem bölüğünün ağası MİR-İ ALEM-EMR-İ ALEM (Bayraklar ve Sancaklar subayı) ve solunda kapıcılar kethüdası ile birlikte Kapı Ağası yürür,hemen arkalarından 30 - 40 kişilik “Mehteran-ı Alem” denilen “SANCAKLAR BÖLÜĞÜ” ile birlikte geri kalan 6 sancağı taşıyan “Emir-i Alem”in mahiyetinde 6 alemdar gelirlerdi. Akalem Sancağın sağında “Kırmızı Sancak”lı Sipahi bölükleri ve sol tarafında da “Sarı Sancak”lı Silahtar bölükleri yer alırdı. Eğer iki yere sefer varsa Padişah’a yada sefere gitmediği zaman Serdar-ı Ekrem tayin olunan Sadrazam’a AKALEM SANCAĞI, diğer cepheye serdar tayin edilen Vezir’e de YEŞİL SANCAK verilirdi.

ANAHTAR KELİME BULUTU